Avlsrestriktioner

Avlsrestriktioner og etiske anbefalinger

Vores hvalpe er opdrættet efter DKK´s avlsrestriktioner og de etiske anbefalinger fra både Klubben for Små Selskabshund og DKK. 

Gældende for alle parringer foretaget efter 1. januar 2013

Avlsrestriktion:
Det skal på behøring vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogføringsregler.

Avlsanbefalinger: 
For at påtegningen “Denne hund er avlet efter Klubben for Små Selsskabshunde´s og DKK´s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et ekstieriørarrangement.

2. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL stabus 1 må kun parres med PL status. Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages én gang.

Indført 1. januar 2013

DKK´s etiske anbefalinger:

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vudere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl. Herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede.

2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.

4. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages.

5. Parringer mellem nært beslægtede hunde bør undgås.

6. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.

7. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

8. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

9. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKK´s etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i forhold til
DKK´s love og stambogbogføringsregler.

Her kan du læse mere om DKK´s etiske anbefalinger

Klubben for Små Selskabshundes etiske anbefalinger: 
1. Tæven bør min. være 15. måneder, når det første kuld fødes.

2. Tæver over 8. år bør ikke anvendes i avlen.

3. Tæven bør ikke parres oftere end i 2 på hinanden følgende løbetider. Derefter holdes en pause.

4. Enhver opdrætter bør være bevidst om, at hunden er egnet til avl, hvad angår mental og fysisk sundhed.

5. Enhver opdrætter bør undersøge, om der er mentale eller fysiske sundhedsproblemer i racen og tage hensyn hertil ved valg af avlsdyr. Er der tvivl om hundens avlsegenskaber, da undgå avl.

6. Opdrættere skal påtage sig ansvaret for, at hvalpene får en god opvækst. At hvalpene vokser op med en god kontakt til mennesker. Hvalpene bør præges godt, så de bliver gode familiehunde.

7. Opdrætteren bør være omhyggelig med salg af hvalpe, således at hvalpekøbere på bedste måde har indtryk og forståelse for racen.

8. Opdrætteren bør på bedste måde vejlede hvalpekøberen om det ansvar, de påtager sig ved køb af en hund. Derunder også de økonomiske omkostninger, der naturligt følger med. Om der er den fornødne tid og lyst til hunden. At det er de voksne, der har ansvaret for hunden. At hunde kan være godt selskab for børn, men ikke er legetøj.

9. Opdrætteren bør på en positiv måde informere om KSS og DKK.

Her kan du læse mere om Klubben for Små Selskabshundes etiske anbefalinger.